Europees Sociaal Fonds

Als penvoerder kan ik melden dat het ESFREACT 2020-2021 financieel is afgerond. Al de scholen hebben hun bijdrages ontvangen. Het was wel sinds corona een behoorlijke administratieve vertraging. Het schooljaar 2021-2022 zal binnenkort wel worden afgerond en kunnen we volop ESF+ uitvoeren.

“Maak Er Werk Van” 2021-2022 is van start!

Ook dit schooljaar zijn de branche gerichte cursussen weer van start gegaan. De scholen van het NPO werken hierin samen om de leerlingen een breed pakket aan mogelijkheden aan te bieden. Nieuw is dat dit jaar er ook meerdere leerlingen van het VSO aansluiten bij de cursussen.
In totaal gaan dit jaar 132 leerlingen een branchegerichte cursus volgen.
De verdeling is als volgt:
Bouwtechniek 8
Dienstverlening & Zorg 39
Elektrotechniek 3
Installatietechniek 3
Kettingzagen / bosmaaien 5
Keukenmedewerker 20
Bedieningsassistent 4
Magazijnmedewerker 8
MIG-MAG lassen 4
Schilderen & Afbouw 5
Voertuigentechniek 6
Vorkheftruckchauffeur 13
Winkelassistent 11
Textiel & Confectie 3

Afscheid coördinatoren

Dit schooljaar nemen we afscheid van twee NPO-coördinatoren. Paul Kermans van het Elde college is de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij de organisatie van de MEWV cursussen. Hij gaat van zijn pensioen genieten, maar blijft nog betrokken bij het praktijkonderwijs als examinator. Leo van Kaathoven is de afgelopen tien jaar de coördinator geweest van de cursussen voor De Rijzert. Ook Leo gaat van zijn pensioen genieten, en dit gaat hem zeker lukken. Beide heren hebben hun taken overgedragen aan hun opvolgers, Francis Gremmen en Willie Rust. Beiden welkom binnen de organisatie van de cursussen. Paul en Leo, allebei heel erg bedankt voor jullie tomeloze inzet en enthousiasme van de afgelopen jaren!

Branchegerichte cursussen “Maak er werk van” 2020-2021

Maak er werk van 2020-2021
Dit jaar hebben zich weer 114 leerlingen ingeschreven voor de “Maak Er Werk Van” cursussen. In veertien beroepsrichtingen worden deze branchegerichte cursussen weer georganiseerd. De cursussen worden gegeven op de verschillende scholen van het NPO, maar ook bij verschillende bedrijven. Bouwmensen verzorgt voor ons de cursussen bouwtechniek, machinale houtbewerking, timmeren en tegelzetten. IWN verzorgt de cursus installatietechniek. Berco in Schijndel is de locatie voor de cursussen magazijnmedewerker, heftruck, productiemedewerker en dienstverlening&zorg. Nieuw dit jaar is de samenwerking met Spierings Mobile Cranes in Oss. Dit bedrijf biedt onze leerlingen de MIG-MAG lascursus aan.

“Meters maken op lerend werken” en bedrijven

Op 24 september jl. is er bij Tausch een bijeenkomst geweest tussen de NPO-scholen, VSO-scholen en het MBO. Er ligt nu een samenwerkingsdocument tussen VSO, PrO en ‘meters maken op lerend werken’.

De gesprektafels tussen onderwijs en bedrijven hebben zinvolle punten opgeleverd waarop verder gewerkt gaat worden.

Voor meer info: zie de links hieronder:

Uitnodiging_Meters_Maken_in_arbeidstoeleiding_ 24092019DEF

Informatie werkgevers_rondetafelgesprek

DEFCONCEPT_12_09_2019_samenwerkingsdocumentVSOPROMMOLW

https://www.linkedin.com/posts/rubydejong_innovation-samenwerken-vso-activity-6582334125758386176-brGo

 

Betere doorstroom van Praktijkonderwijs naar MBO

De Leijgraaf en NPO starten doorlopende leerlijn Pro-Entree
De Leijgraaf en het Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost-Brabant (NPO) hebben vandaag bij Het Hooghuis in Oss een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de periode 2019-2022. Met deze samenwerking willen ze de doorstroom van leerlingen van het praktijkonderwijs naar de Entree-opleiding van De Leijgraaf bevorderen. Speerpunt hierbij is de nieuwe doorlopende leerlijn Pro-Entree.
De samenwerkingsovereenkomst en de doorlopende leerlijn Pro-Entree zijn het antwoord op de constatering dat leerlingen de doorstroom van de praktijkschool naar het mbo lastig vinden. “Ze hebben moeite om mee te komen en missen de begeleiding die ze op de praktijkschool wel hadden”, vertelt Rob Groenen, projectleider Entree-opleidingen bij De Leijgraaf.
Betere afspraken rondom Entree-opleiding
Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst zorgen De Leijgraaf en het NPO bovendien voor betere afspraken rondom de Entree-opleiding, die deze overstap makkelijker moeten maken. Zo creëren ze een geleidelijke overgang tussen praktijkonderwijs en mbo. Groenen: “Studenten behouden op De Leijgraaf bijvoorbeeld hun coach vanuit het praktijkonderwijs. Aan hem of haar kunnen ze vragen stellen over vakken, maar ook over andere schoolgerelateerde zaken. Zo maken we er een koninklijke overgang van.”
Minder vroegtijdig schoolverlaters
Ook Harrie van den Brand, bestuursadviseur van het NPO, is blij dat de overstap gestroomlijnd wordt. “Daardoor hebben studenten een betere kans om hun opleiding goed af te ronden en zijn er minder vroegtijdig schoolverlaters.”
De komende maanden start De Leijgraaf met haar reguliere lessen voor leerlingen van de praktijkschool die naar het mbo komen. “Alle verdere stappen, bijvoorbeeld rondom de informatieverstrekking, gesprekken met leerlingen en de evaluatie, hebben we beschreven in een jaarplan”, aldus Van den Brand. “Zo weten we exact van elkaar wat we gaan doen en komt ons doel steeds dichterbij: dat onze leerlingen zich na de overstap in alle opzichten thuis voelen bij De Leijgraaf.”
CC68B9E5-A809-459E-818A-2509D36CF4DF

DA370E5D-31CD-4841-8D1A-68C23BE402AF

DB82FF39-1315-4BE3-8916-47CB92523CB4

5B02489D-6BEF-4665-88C4-AA474ABE5F10

1090B97A-4221-4388-BC29-33CEB63AC275

Werkplekleren

De scholen van het NPO gaan dieper in op werkplek leren. Het werkplek leren is anders dan stage. Het werkplek leren richt zich op de periode voor de individuele stage. Werkplek leren is een vorm van beroepsvoorbereidend leren door een groep leerlingen in een reële werksituatie. Het verschil met stage is dat bij de stage er individueel wordt gewerkt en dat het leerproces door interactie tussen werken en de aanwezige kennis individueel plaatsvindt. Bij werkplek leren kan dit ook plaatsvinden maar het productieproces dan wel de dienstverlening zijn vooral bedoeld als kennismaken met werkomstandigheden van een reëel arbeidsproces. De scholen hebben diverse varianten ontwikkeld, die onderling ietwat verschillen, en zijn zover gekomen dat bij hen de behoefte is ontstaan hun ervaringen gezamenlijk op te pakken. Zij hebben daarbij verschillende doelen. Allereerst natuurlijk het beter voorbereiden van de leerling op werken. Verder de onderlinge uitwisseling NPO en daarmee de kennisdeling. Het versterken van de relatie met werkgevers. Tot slot het bieden van informatie aan de collega-scholen voor Praktijkonderwijs Nederland.

Een aantal organisatorische modellen van werkplek leren.
* Meewerken van een groep(je) leerlingen in een externe facilitaire dienst. Veelvuldig komt voor dat leerlingen gaan meewerken in een kantine of deze zelfs beheren, dat zij participeren in de schoonmaak, het onderhoud en keukendiensten verrichten. Kenmerkend hierbij is dat de arbeidssituatie bij de leerlingen in hoofdlijnen bekend is, maar dat hun positie, hun taak, hun verantwoordelijkheid en dikwijls ook hun zelfstandigheid in meer of mindere mate anders zijn. Dikwijls hebben ze ook met een andere begeleider te maken dan op school.
* Gezamenlijk onder eigen begeleiding van de school een aangenomen klus van derden uitvoeren. Het onderhouden van een tuin en bestraten van een stukje wegdek zijn hier voorbeelden van. Het sociale element in de arbeidssituatie verschilt van de school omdat het buiten de school is gelegen. Het belangrijkste kenmerk is het realiseren van een gezamenlijk opdracht met als resultaat dat externen het beoordelen. Dit vraagt arbeidsdiscipline en kwaliteitszorg. Het biedt de mogelijkheid tot het uitbreiden van het vakmanschap.
* Een groepje leerlingen gaat onder leiding van de school en bedrijf in een bedrijf aan het werk met een duidelijk omschreven opdracht. Voorbeeld zijn het gaan vakken vullen in een supermarkt of meedoen bij de productie van lantaarnpalen in een bedrijf. De arbeidssituatie is nieuw en reëel. Er wordt zinvol werk gedaan dat correct moet worden uitgevoerd en waar kwaliteitseisen aan gesteld worden. Het sociale element is aanwezig. Een klant of een collega kan iets vragen en dat geeft een extra dimensie aan deze vorm van werkplek leren.
* De leerlingen als groep in een bedrijf, onder begeleiding van een bedrijfsfunctionaris kan worden ingezet in het arbeidsproces. De school blijft wel eindverantwoordelijk voor de leerling, maar de directe begeleiding en daarom ook de beoordeling ligt bij het bedrijf. De eisen die gesteld worden zijn vooraf bekend. In deze situatie kunnen de mogelijkheden van het werkplek leren ten volle worden benut. Dit model biedt ook aan de werkgever voordelen voor selectie van personeel. (stagiaires)

NPO tekent in Den Bosch “Meters maken op lerend werken”

Werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en vakbonden in Noordoost-Brabant gaan samen laaggeschoolde mensen eenvoudiger aan werk helpen. Hiervoor zetten de partijen op 22 februari jl. hun handtekening onder het regionale Scholingsakkoord ‘Meters maken op Leren(d) Werken’. Het scholingsakkoord vergroot onder andere de kansen door het inzetten van het kwalificatiedossier dat flexibel wordt ingezet. Het Praktijkonderwijs was hier al enige tijd mee bezig en werkt samen met SBB. Het komt hierop neer dat leerlingen in samenspraak met de school tijdens hun stage een erkende Praktijkverklaring van de branch kunnen halen. Voordeel is dat de leerling dan zichtbaar is in de kwalificatiestructuur en werkgevers dat erkennen.  De leerlingen stromen hierdoor beter gekwalificeerd het bedrijfsleven in. Hieronder zijn alle partners te zien en is te zien dat Gerard Spijkers namens het NPO tekent. Ook voor PrO geldt “Keep on learning”, want waarom zouden we niet meer praktijkverklaringen halen?

Alle_Partners

NPO_Gerard_Spijkers_tekent

20180222_132748

Werkplekleren ontwikkelen

Wij laten de helft van onze 1000 leerlingen ongeveer 100 dagen stagelopen in het bedrijfsleven per jaar, het gaat in totaal dus om heel wat uren. Om dat goed voor te bereiden ontwikkelen wij werkplekleren. Dan gaan leerlingen voor hun 15e jaar al met groepen in bedrijven werken om te leren hoe dat het er in bedrijven aan toe gaat. Leerkrachten begeleiden dat. Ik noem enkele initiatieven: Leren buiten de schoolmuren: Natuurspeeltuin Megen en Schaijk Hooghuis Oss, Albert Hein en Verzorgingshuis De Taling De Rijzert Den Bosch, Distributiecentrum SLIGRO,Verzorgingshuis Joachim en Anna Fioretti Veghel, BERCO en Promovera Elde College Schijndel.

Samen voor het bejaardenhuis een binnentuin maken.

Samen voor het bejaardenhuis een binnentuin maken.