Activiteiten

 1. Het gezamenlijk ontwikkelen of doen ontwikkelen van onderwijs en/of cursusprogramma’s;
 2. Het waar nodig en wenselijk gezamenlijk aanbieden van arbeidsintegrerende cursussen;
 3. Het bepalen van een strategisch beleid ten aanzien van die vraagstukken die voor de ontwikkeling van het praktijkonderwijs en voor de afstemming op de lokale arbeidsmarkt van belang zijn;
 4. Het harmoniseren van de externe lokale en regionale contacten zowel met de afnemende arbeidsmarkt als met de arbeidsintegrerende ondersteunende instellingen;
 5. Het uitwisselen van ervaringen en het geven van onderlinge feedback;
 6. Het leveren van een bijdrage aan de regionale en landelijke ontwikkelingen van het praktijkonderwijs.
 7. Het voeren van periodiek overleg op directieniveau over onderwijskundige, organisatorische, financiële en strategische aangelegenheden;
 8. Het gezamenlijk uitvoeren van projecten;
 9. Het voeren van vakgroepoverleg;
 10. Het voeren van docentenoverleg;
 11. Het onderhouden van externe relaties;
 12. Het gezamenlijk sluiten van convenanten met externe relaties.

Laat een reactie achter