Doel

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de scholen voor praktijkonderwijs, het uitvoeren of laten uitvoeren van gezamenlijke activiteiten en het verzorgen van de financiering van die activiteiten, alles in de ruimste zin des woords.

 

Laat een reactie achter