Cursus MIG-MAG lassen

In onze regio is er veel vraag naar goede lassers. Bij constructiebedrijven wordt natuurlijk gelast, maar bij andere bedrijven is het ook vaak handig om te kunnen lassen. Het NPO organiseert samen met Spierings Mobile Cranes in Oss een lascursus waarbij je alles leert over MIG-MAG lassen. In het volgende filmpje laat Ruben je zien wat je kunt verwachten op de lascursus.

NPO tekent ESF overeenkomst

Innovatie Praktijkonderwijs met Europees Sociaal Fonds

2020-10-07-Foto-tekenmoment-ESF-ARNO-4.0-Rijzert-3

Praktijkonderwijs verbetert haar resultaten al jaren met extra financiële middelen van Europa.

Het Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost-Brabant (NPO) heeft vandaag bij Baanderheren in Boxtel een samenwerkingsovereenkomst getekend met de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch van de arbeidmarktregio Noordoost Brabant. Deze gemeente heeft voor de scholen de beschikbare ESF subsidie voor dit schooljaar aangevraagd. Met deze middelen willen de vijf scholen PrO de doorstroom van leerlingen van het Praktijkonderwijs naar de arbeidsmarkt innoveren en verbeteren.

Dit jaar richt slechts één school, De Rijzert in ‘s-Hertogenbosch, zich op de inzet van werkplekleren voor haar leerlingen. Er is 70% minder subsidie beschikbaar dan voorgaande jaren. De subsidie wordt, na aftrek van de administratieve kosten, gestort in een innovatiepot. Van deze innovatiepot kunnen de scholen van zowel NPO als het Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO) uit Noordoost- Brabant gebruik maken. Een uitwerking hiervoor volgt na afloop van het huidige schooljaar.

De NPO scholen hebben al jaren verbreding van werkplekleren uitgevoerd. Het werkplekleren vindt plaats in groepen bij werkgevers onder begeleiding van de school. Daarna pas volgt de individuele stage. Deze aanvraag is de vierde op rij. In voorgaande schooljaren hebben al ruim 3.300 leerlingen van de NPO scholen en het VSO extra ondersteuning ontvangen gericht op een zo goed mogelijke aansluiting op de arbeidsmarkt.

page1image23800176 page1image23799552

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Harrie van den Brand (Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost-Brabant), telefoon 06 51 50 02 91, e-mail harrievandenbrand@outlook.com

Lascursus gestart bij Spierings Mobile Cranes

Dit schooljaar is Spierings Mobile Cranes gestart met het aanbieden van een lascursus aan leerlingen van het praktijkonderwijs. Acht leerlingen van vier verschillende scholen voor praktijkonderwijs zijn gestart met deze lascursus. Onder begeleiding van twee instructeurs van Spierings krijgen deze leerlingen de theorie en de praktijk om uiteindelijk het NIL-1 diploma te kunnen halen.
Deze cursus is onderdeel van een pakket aan branche gerichte cursussen die georganiseerd wordt door de scholen van het Netwerk Praktijk Onderwijs. Vanuit Oss, Schijndel, Den Bosch en Veghel komen deze leerlingen naar Oss om daar de kneepjes van het lasvak te leren. Doordat de cursus binnen Spierings wordt aangeboden kan de theorie direct aan de praktijk gekoppeld worden. De context maakt het een leerrijke omgeving.
Op de eerste lesdag waren ook de ouders uitgenodigd om kennis te maken met Spierings. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs waarbij alle partijen profiteren.
20200902_160853

20200902_143845

Afscheid coördinatoren

Dit schooljaar nemen we afscheid van twee NPO-coördinatoren. Paul Kermans van het Elde college is de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij de organisatie van de MEWV cursussen. Hij gaat van zijn pensioen genieten, maar blijft nog betrokken bij het praktijkonderwijs als examinator. Leo van Kaathoven is de afgelopen tien jaar de coördinator geweest van de cursussen voor De Rijzert. Ook Leo gaat van zijn pensioen genieten, en dit gaat hem zeker lukken. Beide heren hebben hun taken overgedragen aan hun opvolgers, Francis Gremmen en Willie Rust. Beiden welkom binnen de organisatie van de cursussen. Paul en Leo, allebei heel erg bedankt voor jullie tomeloze inzet en enthousiasme van de afgelopen jaren!

Branchegerichte cursussen “Maak er werk van” 2020-2021

Maak er werk van 2020-2021
Dit jaar hebben zich weer 114 leerlingen ingeschreven voor de “Maak Er Werk Van” cursussen. In veertien beroepsrichtingen worden deze branchegerichte cursussen weer georganiseerd. De cursussen worden gegeven op de verschillende scholen van het NPO, maar ook bij verschillende bedrijven. Bouwmensen verzorgt voor ons de cursussen bouwtechniek, machinale houtbewerking, timmeren en tegelzetten. IWN verzorgt de cursus installatietechniek. Berco in Schijndel is de locatie voor de cursussen magazijnmedewerker, heftruck, productiemedewerker en dienstverlening&zorg. Nieuw dit jaar is de samenwerking met Spierings Mobile Cranes in Oss. Dit bedrijf biedt onze leerlingen de MIG-MAG lascursus aan.

“Meters maken op lerend werken” en bedrijven

Op 24 september jl. is er bij Tausch een bijeenkomst geweest tussen de NPO-scholen, VSO-scholen en het MBO. Er ligt nu een samenwerkingsdocument tussen VSO, PrO en ‘meters maken op lerend werken’.

De gesprektafels tussen onderwijs en bedrijven hebben zinvolle punten opgeleverd waarop verder gewerkt gaat worden.

Voor meer info: zie de links hieronder:

Uitnodiging_Meters_Maken_in_arbeidstoeleiding_ 24092019DEF

Informatie werkgevers_rondetafelgesprek

DEFCONCEPT_12_09_2019_samenwerkingsdocumentVSOPROMMOLW

https://www.linkedin.com/posts/rubydejong_innovation-samenwerken-vso-activity-6582334125758386176-brGo

 

Betere doorstroom van Praktijkonderwijs naar MBO

De Leijgraaf en NPO starten doorlopende leerlijn Pro-Entree
De Leijgraaf en het Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost-Brabant (NPO) hebben vandaag bij Het Hooghuis in Oss een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de periode 2019-2022. Met deze samenwerking willen ze de doorstroom van leerlingen van het praktijkonderwijs naar de Entree-opleiding van De Leijgraaf bevorderen. Speerpunt hierbij is de nieuwe doorlopende leerlijn Pro-Entree.
De samenwerkingsovereenkomst en de doorlopende leerlijn Pro-Entree zijn het antwoord op de constatering dat leerlingen de doorstroom van de praktijkschool naar het mbo lastig vinden. “Ze hebben moeite om mee te komen en missen de begeleiding die ze op de praktijkschool wel hadden”, vertelt Rob Groenen, projectleider Entree-opleidingen bij De Leijgraaf.
Betere afspraken rondom Entree-opleiding
Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst zorgen De Leijgraaf en het NPO bovendien voor betere afspraken rondom de Entree-opleiding, die deze overstap makkelijker moeten maken. Zo creëren ze een geleidelijke overgang tussen praktijkonderwijs en mbo. Groenen: “Studenten behouden op De Leijgraaf bijvoorbeeld hun coach vanuit het praktijkonderwijs. Aan hem of haar kunnen ze vragen stellen over vakken, maar ook over andere schoolgerelateerde zaken. Zo maken we er een koninklijke overgang van.”
Minder vroegtijdig schoolverlaters
Ook Harrie van den Brand, bestuursadviseur van het NPO, is blij dat de overstap gestroomlijnd wordt. “Daardoor hebben studenten een betere kans om hun opleiding goed af te ronden en zijn er minder vroegtijdig schoolverlaters.”
De komende maanden start De Leijgraaf met haar reguliere lessen voor leerlingen van de praktijkschool die naar het mbo komen. “Alle verdere stappen, bijvoorbeeld rondom de informatieverstrekking, gesprekken met leerlingen en de evaluatie, hebben we beschreven in een jaarplan”, aldus Van den Brand. “Zo weten we exact van elkaar wat we gaan doen en komt ons doel steeds dichterbij: dat onze leerlingen zich na de overstap in alle opzichten thuis voelen bij De Leijgraaf.”
CC68B9E5-A809-459E-818A-2509D36CF4DF

DA370E5D-31CD-4841-8D1A-68C23BE402AF

DB82FF39-1315-4BE3-8916-47CB92523CB4

5B02489D-6BEF-4665-88C4-AA474ABE5F10

1090B97A-4221-4388-BC29-33CEB63AC275

“Maak Er Werk Van” 2019-2020

Ook volgend schooljaar gaan de MEWV-cursussen weer van start.
Deze branchegerichte cursussen worden georganiseerd in samenwerking met diverse bedrijven en instellingen.
In totaal hebben zich 149 leerlingen ingeschreven in 21 beroepsrichtingen: 

bouwtechniek

2

dienstverlening&zorg

31

medewerker groen

4

keukenmedewerker KAS

17

bedieningsassistent BAS

4

machinale houtbewerking

4

magazijnmedewerker

13

mig-mag lassen

6

voertuigentechniek

12

vorkheftruck

19

winkelassistent

16

schilderen & afbouw

7

elektrotechniek

3

productiemedewerker

3

timmeren bouwmensen

1

dakdekker

1

infra

1

TIG lassen

2

ICT

1

bakkerij

1

dierverzorging

1

totaal:

149