Huub Poels neemt afscheid

Huub                           

Huub heeft zich ruim 35 jaar met hart en ziel ingezet voor praktijkschool de Rijzert.
Leerlingen waren belangrijk voor hem en de goede contacten met bedrijven zorgden voor uitstekende uitstroomresultaten.
Hij vindt het nu tijd om het directiestokje over te dragen en te gaan genieten van zaken als reizen, cultuur en muziek maken.
Per 1 maart a.s. zal mevrouw Els Bakers hem opvolgen als directeur.

 

Een tour langs de projecten van NPO samen met Mighty Tiny Foudation

Op dinsdag 13-11-2018 van 09.30 – 13.00 uur hebben we een tour gemaakt langs alle projecten van het NPO die door Mighty Tiny Foundation worden gesponsord. We zijn gestart in Oss bij Spierings, daar is de foundation gevestigd. De tour ging langs de volgende projecten:
Project “Berco” Newtonweg Hal 2 Schijndel Gerbrand Heijting Elde College
Project “De Sorte” Sortesstraat 5198 NK Liempde Serge Schellekens Baanderheren College
Project “t Zicht” Benedictuslaan 7 5343 NB Oss Fioretti College
Project “STAP” Molenweg 81A Dessohouse 5349 AC, Oss Hooghuis College
Het was bijzonder leerzaam en op alle plekken was duidelijk sprake van werkplekleren zoals het NPO dat heeft bedoeld.

6 Leerlingen krijgen een arbeidscontract bij Berco

Bij Praktijkonderwijs Schijndel is een nieuw record gebroken: 6 leerlingen hebben tegelijkertijd een arbeidscontract gekregen bij Berco Bv!

Na een jaar van veel stagelopen en het volgen van een cursus productiemedewerker werden de jongens in het zonnetje gezet. Ze kregen de felbegeerde Boris-Praktijkverklaring uitgereikt onder het toeziend oog van ouders en familie. De grote verrassing kwam echter daarna: Albert, Steven, Danny, Jorn en Dennis kregen uit handen van de directie van Berco het arbeidscontract uitgereikt met de opmerking dat ze “tot hun pensioen” bij Berco mogen blijven werken! Een vaste aanstelling dus!

We zijn trots op deze kanjers!

Dat de huidige samenwerking met Berco, het grootste bedrijf van Schijndel, op dit moment zeer veel vruchten afwerpt, moge duidelijk zijn.

Foto arbeidscontract bij Berco

NPO heeft zijn cursusaanbod geactualiseerd en een aanbod gemaakt voor gemeentes

Het NPO biedt branchegerichte cursussen aan waar alle leerlingen die in het laatste jaar op hun school zitten. Ze combineren dat met een passende stage en daarmee is de kans op een baan groot. De cursussen worden weer doorontwikkeld en mogelijk nog beter afgestemd op de kwalificatiestructuur. NPO Cursusaanbod 2016

Het NPO werkt nauw samen in de arbeidsmarktregio en Agrifood Capital om al haar schoolverlaters zo goed mogelijk te plaatsen. Een sluitende aanpak wordt daarmee nagestreefd. Op 14-12-2016 zal het NPO zich presenteren op de landelijke dag Praktijkonderwijs en deze samenwerking toelichten aan de hand van een casus. U kunt inschrijven op die landelijke dag en u dan aanmelden voor onze workshop. Tot ziens!
http://www.actis-landeijkeprodag.eventassist.nl/pages/1

NPO folder Gemeenten                                                                           

                                                                                  

Regionale samenwerking in aanpak voortijdig schoolverlaten en begeleiding kwetsbare jongeren

Op 31 maart jl. ondertekenden bestuurders van gemeenten, onderwijs en het UWV in Noordoost-Brabant het regionale Convenant voortijdige schoolverlaters (vsv) en kwetsbare jongeren 2016-2020. Het convenant bevat gezamenlijke afspraken over het verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten én over betere ondersteuning van kwetsbare jongeren van school naar werk. Deze unieke samenwerking vindt plaats onder de vlag van AgriFood Capital Werkt!. Het convenant betekent een mijlpaal voor de regionale samenwerking op het gebied van versterking van arbeidsparticipatie van (kwetsbare) jongeren.

Voortijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren lopen zonder adequate begeleiding een verhoogd risico om na hun schooltijd geen passende baan te krijgen. Ze missen de hiervoor benodigde ‘startkwalificatie’. Arbeidsparticipatie draagt echter bij aan sociale, economische en financiële zelfstandigheid en daarmee een betere toekomst.

Preventie
In Noordoost-Brabant hebben gemeenten, onderwijs en het UVW de handen ineen geslagen om voortijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren aan een (minimale) startkwalificatie te helpen of toe te leiden richting arbeid. De gezamenlijke afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Convenant voortijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren 2016-2020. De samenwerkende partijen zetten vooral in op preventie: voorkomen dat leerlingen uitvallen en zorgen voor betere begeleiding van school naar school of van school naar werk. Terugleiden naar school is in de praktijk een moeizaam proces gebleken.

Doelstellingen convenant
In het convenant hebben de partners met elkaar afgesproken hoe de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant gaat bijdragen aan de landelijke doelstelling van maximaal 20.000 nieuwe vsv-ers in 2020. Ook zijn er afspraken gemaakt dat alle kwetsbare jongeren in de regio in 2020 een passende plek op de arbeidsmarkt hebben, een stageplaats of in een traject richting werk zitten.

De drie speerpunten van het convenant zijn:

  • Overgang van school naar school: niet alleen van VMBO naar MBO maar ook van speciaal onderwijs en praktijkonderwijs naar MBO en van MBO naar MBO;
  • Overbelaste jongeren: betere aansluiting van de aanwezige maatregelen, maatwerk voor de jongeren;
  • Kwetsbare jongeren: alle jongeren in beeld, stage- en leerwerkplekken en arbeidstoeleiding.

Unieke samenwerking
Het convenant betekent een mijlpaal in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant vanwege de unieke combinatie vsv en kwetsbare jongeren. Alle gemeenten, onderwijsinstellingen en het UWV werken hierin samen. Naar dit moment is de afgelopen drie jaar hard gewerkt vanuit de programmalijn Kwetsbare jongeren van AgriFood Capital Werkt! en de regionale aanpak Voortijdig Schoolverlaten.

De ondertekening van het convenant vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in de School voor de Toekomst van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. Namens de deelnemende gemeenten tekenden Kees van Geffen (Oss) en Eric Logister (’s-Hertogenbosch).

160331 Ondertekening samenwerking