Netwerk PrO

De vijf aan het NPO deelnemende scholen voor Praktijkonderwijs hebben de afgelopen jaren ervaren dat hun onderlinge samenwerking bruchtbaar is geweest en veel voordelen heeft opgeleverd. Dit is de reden geweest waarom zij hun samenwerking hebben geformaliseerd en een vereniging hebben opgericht.

Eén van de onderwerpen die het laatste jaar veel aandacht heeft gekregen, is de regeling van de externe relaties die samenhangen met de arbeidsintegratie. Het gaat hierbij concreet om instellingen/organisaties als de gemeenten, de ROC’s, de SPD-en, het UWV/GAK en de CWI’s en hun lokale bureaus, de uitkeringsorganisaties en de werkgeversorganisaties.
Juist door gezamenlijk in netwerkverband op te treden, was het mogelijk met deze groeperingen tot duidelijke afspraken te komen en deze voor een deel reeds in convenanten vast te leggen.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.